Uzależnienie


MOK Boryszew, ul. 15 sierpnia 83

• Spotkania wspólnoty „AA”, dla osób uzależnionych od alkoholu – wtorki, piątki 18.00 – 20.00
• Spotkania wspólnoty Al-Anon, dla osób, których bliscy są uzależnieni od alkoholu – poniedziałki 17.00 – 19.00
• Spotkania wspólnoty Dorosłych Dzieci Alkoholików – czwartki 18.00 – 20.00

Placówka Wsparcia dziennego z Punktem Interwencyjno Konsultacyjnym – Świetlica Socjoterapeutyczna PTZN Oddz. Terenowego w Sochaczewie ul. 15 sierpnia 2, Tel. 046-862-55-89 lub 0-694-860-230

• Placówka wsparcia dziennego 14.00 – 19.00
• Punkt interwencyjno-konsultacyjny ds. problemów narkomanii 19.00 – 21.00
www.ptzn.e-sochaczew.pl

Klub Abstynenta – Boryszew ul. Fabryczna (budynek przychodni)
Sobota – 18.00
niedziela – 18.00