O nas

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Sochaczewskiego.
Ośrodek działa na podstawie:
1) Uchwały Nr XI/49/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu,
2) Uchwały Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie
3) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie znowelizowanej 10 czerwca 2010 roku (Dz.U. Nr 125, poz 842)
6) Statutu,
7) Regulaminu organizacyjnego.W jaki sposób pomagamy

• Udzielamy szybkiej doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej

• Prowadzimy poradnictwo rodzinne

• Prowadzimy mediacje małżeńskie i rodzinne

• Zabezpieczamy miejsce hostelowe w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki okres czasu

• Pomagamy w znalezieniu miejsca pobytu osobie/rodzinie w innym ośrodku (np. domy samotnej matki, domy dla bezdomnych, ośrodki dla osób uzależnionych, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.)

• Organizujemy grupy wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy

• Prowadzimy indywidualne programy pomocy dla ofiar przemocy, dzieci dotkniętych przemocą oraz dla sprawców przemocy

•Zapewniamy dyżur psychologa przy telefonie dla osób szukających pomocy przy zachowaniu anonimowości (Telefon Zaufania)

•Odpowiadamy na e-maile osób szukających wsparcia (E-mail Zaufania)

•Organizajemy spotkania i warsztatyZasady udzielania pomocy

• Udzielanie pomocy z zakresu interwencji kryzysowej wiąże się z ograniczeniem formalności do niezbędnego minimum

• Pomoc jest bezpłatna i niezależna od innych kryteriów pomocy, np. pomocy społecznej

• Nie są wymagane skierowania

• Na życzenie klienta pomoc udzielana jest bez ujawniania jego tożsamości

• Od pełnoletnich klientów wymagana jest jasna deklaracja woli skorzystania z pomocy

• Odmowa udzielenia pomocy następuje w przypadkach stanu nietrzeźwości osoby, odurzenia narkotykowego, agresywnego zachowania, potencjalnego konfliktu interesu z innymi klientami lub pracownikami Ośrodka oraz kiedy niespełnione są kryteria zagrożenia realnego

• Osoby będące w sytuacjach kryzysowych przyjmowane są bez względu na dochód