Poradnictwo rodzinne

Prowadzimy specjalistyczne poradnictwo rodzinne.
Bezpłatnych porad mieszkańcom powiatu sochaczewskiego udzielają psycholodzy, pedagodzy, prawnik oraz pracownik socjalny.
Gwarantujemy dyskrecję.
PSYCHOLOG

• Trudności wychowawcze

• Konflikty małżeńskie

• Długotrwały stres spowodowany wypaleniem zawodowym, utratą pracy, przewlekłą chorobą, śmiercią bliskiej osoby, współuzależnieniem

• Doświadczanie przemocy

• Różnego rodzaju uzależnienia

• Pojawienie się lub zaostrzenie objawów zaburzeń psychicznych

,,Kiedy odkryjesz sens życia,
znajdziesz piękno
we wszystkich rzeczach.”
Kahlil Gibran
PEDAGOG

• Konflikty małżeńskie i rodzinne

•Trudności wychowawcze dzieci

• Trudności dydaktyczne dzieci

•Umiejętność samodzielnego podejmowania trudnych decyzji

• Doświadczanie przemocy

•Uporządkowanie i przełamanie wewnętrznych ograniczeń

•Uzależnienia i współuzależnienia

-pomoc w zrozumieniu problemu uzależnienia

-motywowanie do podjęcia leczenia

-poradnictwo i konsultacje dla osób używających narkotyków

-poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków

-wsparcie dla osób wychodzących z uzależnienia

-poradnictwo i pomoc dla bliskich osób uzależnionych

-pomoc osobom współuzależnionym

- pomoc w budowaniu lepszych więzi rodzinnych

Jeśli potrzebujesz wsparcia czy informacji…
Jeśli nie wiesz, gdzie szukać pomocy…
Jeśli nie potrafisz wyplątać się z sieci uzależnienia swojego lub bliskiej ci osoby…

„Narkomania tworzy się w domu, szkole, uczelni,
na podwórku i na kolonii, słowem wszędzie…
Lepi się ją z cudownej materii dziecięcej naiwności,
chęci poznania świata, wrażliwości uczuć i porywów serca,
najskrytszych tajemnic i szczerych łez.”

PEDAGOG SPECJALNY

• Pomoc rodzinom, w których pojawił się problem niepełnosprawności (wsparcie psychologiczne, wskazanie placówek z zakresu wczesnej interwencji i udzielających pomocy w zakresie niepełnosprawności)

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego

• Poradnictwo i konsultacje w kwestii praw osób niepełnosprawnych

• Poradnictwo dotyczące problematyki trudnych zachowań dzieci niepełnosprawnych

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

• Pomoc w wyborze placówek edukacyjno-terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej


Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną...
Jeśli wśród twoich bliskich jest osoba niepełnosprawna…
Jeśli potrzebujesz wsparcia czy informacji…
Jeśli nie wiesz, gdzie szukać pomocy…
Jeśli chcesz porozmawiać z kimś o swojej sytuacji
związanej z niepełnosprawnością swoją lub bliskiej ci osoby…
…przyjdź do nas.

"Ludzie zamykają się przed innymi ludźmi.
Jakby nie rozumieli, że bez tych innych nie da się żyć po ludzku.
Drugi człowiek jest nam potrzebny ! - właśnie dlatego, że jest inny.
'Im bardziej inny, tym bardziej ciekawy'.
A tymczasem ta inność właśnie najbardziej dziś ludzi odpycha i straszy".
PRACOWNIK SOCJALNY

• Pomoc w uzyskaniu świadczeń rodzinnych:

- Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
- Zasiłku pielęgnacyjnego
- Świadczenia pielęgnacyjnego
- Zaliczki alimentacyjnej

• Pomoc w pisaniu wniosków

• Udzielaniu wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych

• Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych


PRAWNIK

• Zakres prawa rodzinnego

• Zakres prawa karnego

• Pomoc w pisaniu pozwów, wniosków

• Informacja i pomoc w egzekwowaniu praw podmiotowych