Pomoc socjalna


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ziemowita 10, Tel. 046-86-418-04 – specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prawne, pedagogiczne
• Wspieranie osób w kryzysie w szczególności rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych
• Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
• Pomoc dla cudzoziemców
• Opieka nad dzieckiem i rodziną
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 600-lecia 90, Tel. 046 863 14 81 lub 046 863 14 82
• Pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych
• Pomoc dla bezdomnych
Grupy samopomocy i wsparcia:
• Dla matek samotnie wychowujących – dzieci pierwszy czwartek miesiąca 16.00
• Dla opiekunów dzieci chorych na mózgowe porażenie dziecięce – ostatni czwartek miesiąca 16.00
• Dla osób chorych na SM i inne choroby neurologiczne oraz członków ich rodzin – pierwszy czwartek miesiąca 16.00
• Dla osób dotkniętych białaczką – pierwszy czwartek miesiąca 17.00
• Dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera – ostatni czwartek miesiąca 16.00
• Dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej – każdy ostatni czwartek miesiąca Telefon zaufania w MOPS-ie: pon. 8.00 – 10.00, pt. 16.00 – 18.00
Parafia św. Wawrzyńca:
•Wspólnota „AA”, sala na plebanii/wejście od strony kancelarii – środa 18.00, niedziela 10.00
• Świetlica środowiskowa dla dzieci
• Jadłodajnia św. Matki Teresy z Kalkuty – pomoc dla biednych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew
Tel.: (46) 864 26 17
gops-sochaczew@wp.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie
Brochów 125
05-088 Brochów
Tel.:(22) 725 71 82
pracownicy.socjalni@brochow.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie
ul. Parkowa 1/3
96-514 Rybno
Tel.: (46)862 16 14
gopsrybno@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie
ul. Płocka 2
96-520 Iłów
Tel.: (24) 367 50 92
gops@ilow.p
l Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie
ul. Zielona 18
96-515 Teresin
Tel.: (46) 861 30 45
gops@gopsteresin.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej
Nowa Sucha 50A
96-513 Nowa Sucha
Tel.: (46) 861 20 51
gops.nowa.sucha@interia.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn
Tel.: (46) 861 67 84
gopsmlodzieszyn@o2.pl