Niepełnosprawność


Informator o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim.pdfMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 600-lecia 90, Tel. 046 863 14 81 lub 046 863 14 82

• Pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych
• Pomoc dla bezdomnych

Grupy samopomocy i wsparcia:
• Dla matek samotnie wychowujących – dzieci pierwszy czwartek miesiąca 16.00
• Dla opiekunów dzieci chorych na mózgowe porażenie dziecięce – ostatni czwartek miesiąca 16.00
• Dla osób chorych na SM i inne choroby neurologiczne oraz członków ich rodzin – pierwszy czwartek miesiąca 16.00
• Dla osób dotkniętych białaczką – pierwszy czwartek miesiąca 17.00
• Dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera – ostatni czwartek miesiąca 16.00
• Dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej – każdy ostatni czwartek miesiąca
Telefon zaufania w MOPS-ie: pon. 8.00 – 10.00, pt. 16.00 – 18.00

Polski Związek Niewidomych – pierwszy i ostatni czwartek miesiąca godz. 10.00

Pomoc osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Praca na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbanie o ich właściwe postrzeganie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ziemowita 10, Tel. 046-86-418-04 – specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prawne, pedagogiczne

• Wspieranie osób w kryzysie w szczególności rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych
• Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
• Pomoc dla cudzoziemców
• Opieka nad dzieckiem i rodziną