Mediacje rodzinne

,,Nie rozcinaj tego, co możesz rozplątać”
Joseph Joubert
CO TO JEST MEDIACJA?

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem trzeciej strony – neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji mediatora.
To rozmowa na temat rozwiązania problemu. Mediator pomaga rozważyć wszystkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obydwu stron będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.


KIEDY STOSUJEMY MEDIACJĘ RODZINNĄ?

1. Sprawy rozwodowe

- Sposób rozstania, rodzaj pozwu z orzekaniem o winie czy bez orzekania
- Władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka
- Kontakty z dzieckiem małżonka, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad dzieckiem
- Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
- Wysokość alimentów

2. Sprawy o podział majątku po rozwodzie

3.Sprawy związane z opieką nad dziećmi


- Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
- Sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonkówKIEDY STOSUJEMY MEDIACJĘ MAŁŻEŃSKĄ?


- Sytuacje, w których małżonkowie nie mogą się porozumieć, a chcą być nadal razem.


ZASADY MEDIACJI:

- Mediacja jest poufna. Jej przebieg i wyniki objęte są tajemnicą.

- Do mediacji strony przystępują dobrowolnie. Nie są zmuszane do udziału, osiągnięcia porozumienia czy wyboru konkretnych rozwiązań.

- Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdej z nich. Nie ocenia osób i ich zachowań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji.

- Mediator nie jest zwolennikiem jakiegoś konkretnego rozwiązania, jest w stanie zaakceptować każde, które strony uznają za właściwe w ich sytuacji. Umożliwia stronom samodzielne wypracowanie sposobów działania.

- Mediator nie podejmuje decyzji za strony, nie rozstrzyga sporu. Zadaniem mediatora jest zachęcenie stron do współpracy przy poszukiwaniu rozwiązania.