Konkurs na logo POIK - 2008r.


13 lutego 2008r. w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie zebrało się jury, którego zadaniem było wybranie logo ośrodka spośród nadesłanych na konkurs prac plastycznych. Wybór był trudny, napłynęło bowiem bardzo dużo rysunków o wysokim poziomie artystycznym. Wybrano cztery, zdaniem komisji, najtrafniej odzwierciedlające działalność i funkcjonowanie POIK-u znaki graficzne. Przyznano jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.
Pod koniec ubiegłego roku nasza placówka ogłosiła konkurs plastyczny na logo – graficzny znak identyfikujący POIK. Skierowany był on do dzieci starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Powiecie Sochaczewskim. Odzew był duży. Napłynęło 70 prac.

Jury w składzie:

- Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego - Piotr Osiecki
- Prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie – Sławomir Wodowski
- pracownik Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie – Sylwia Wittan
- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – Urszula Romelczyk
- pracownik Powiatowe Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Ewa Kajetaniak
- pracownik Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie – Elżbieta Rękawek
- pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego - Anna Syperek

Komisja przy wyborze znaku kierowała się m.in. działalnością ośrodka. Poza tym logo miało być czytelne, przejrzyste, rozpoznawalne i kojarzone z placówką. Miało też wywoływać pozytywne skojarzenia.

Wygrała praca autorstwa Natalii Maciejewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie, wyróżnienie przyznano Patrykowi Kołodziejowi, Ewie Pietrzak i Julii Gałeckiej– uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.

Wybrane logo stosowane jest do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych a także korespondencyjnych ośrodka. Umieszczane będzie m.in. na plakatach, ulotkach, papierze firmowym oraz innych drukach.

Praca nagrodzona


Praca nagrodzonaPrace wyróżnione


Praca nagrodzona
Praca wyróżnionaPraca wyróżniona


Pozostałe prace konkursowe znajdują się w naszej galerii. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.