Grupa wsparcia

Zapraszamy na spotkania działającej w Ośrodku
,,Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie”.


Grupę tworzą osoby borykające się ze zjawiskiem szeroko rozumianej przemocy.Idea grupy polega na:

• wzajemnym pomaganiu sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia,
•swobodnym wyrażaniu swoich przeżyć, doświadczeń, dzieleniu się własnymi odczuciami
i opiniami z innymi bez obawy przed krytyczną oceną,
•członków grupy bezwzględnie obowiązuje zasada tajemnicy, tzn. wszystko, co zostało powiedziane w trakcie grupy pozostaje do wiadomości tylko jej uczestników,
• w grupie można po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych.W grupie możesz znaleźć:

• życzliwych Ci słuchaczy,
• bezpieczne miejsce,
• osoby, które tak jak Ty doświadczają krzywdy w małżeństwie lub związku,
• możliwość dzielenia się swoimi problemami,
• możliwość uczenia się od innych, którzy borykają się z podobnymi problemami, sposobów radzenia sobie z nimi,
• bezpłatne konsultacje z prawnikiem, z których możesz skorzystać , jeśli zdecydujesz się na kroki prawne,
• naszą grupę dodatkowo wzbogacimy o wiedzę na temat Twojej sytuacji psychologicznej.


Podczas spotkań możesz dowiedzieć się czegoś o:

• prawidłowościach psychologicznych związanych ze zjawiskiem przemocy domowej,
• możliwościach obrony przed sprawcą przemocy,
•mitach dotyczących przemocy w rodzinie,
• powodach, dla których pozostajesz w związku krzywdzącym,
skutkach przemocy,
• sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.,,Grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” prowadzą psycholog Sylwia Kowalczyk oraz pedagog Piotr Wiśniewski.


Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Ze względu na zmianowy system pracy uczestniczek grupy, terminy spotkań są ustalane na bieżąco. Informacje o najbliższym spotkaniu można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ,,Aktualności”, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku lub uzyskać pod numerem telefonu (0 46) 862 12 17.