2013


25 lutego - 2 marca - „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W organizację obchodów włączyły się Ministerstwo Sprawiedliwości Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

8 marca ruszyła I edycja zapowiadanych warsztatów dobrego rodzicielstwa „Być mamą”. Zajęcia przeznaczone są dla kobiet – mam, które opiekują się małym dzieckiem i w związku z tym mogą czuć się samotne, zagubione i niepewne. Chcemy dać im wsparcie i pomoc, aby mogły poczuć się pewnie w nowej roli. Celem warsztatów było pogłębienie więzi między matką i dzieckiem,  rozwinięcie umiejętności wychowawczych, nauczenie się rozpoznawania emocji swoich i dziecka, wspierania dziecka w trudnych chwilach.  Spotkania były okazją do poznania innych mam w podobnej sytuacji, wymiana doświadczeń, budowanie nowych relacji oraz udzielanie sobie nawzajem potrzebnego wsparcia. 25 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyły się warsztaty dla młodzieży na temat molestowania seksualnego i pedofilii.Spotkanie prowadziła Justyna Adamczyk - wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w  Piasecznie zaproszona przez organizatorów: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas szóstych ze szkół powiatu sochaczewskiego:Szkoły Podstawowej Nr2 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka, Szkoły Podstawowej Nr7 im. Fryderyka Chopina oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni. Podczas spotkania przedstawiona została skala problemu w Polsce, scharakteryzowano sprawcę, objawy molestowania, jak trauma związana z molestowaniem wpływa na dorosłe życie ofiary, dużo uwagi poświęcono na przedstawienie wszelkich możliwych działań odstraszających potencjalnych sprawców.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie  został realizatorem Programu Wzmacniania Rodziny (PWR 10-14) – polskiej adaptacji programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat. Pracownicy POIK zostali certyfikowanymi instruktorami programu  co pozwala realizować program zgodnie z zaleceniami Uniwersytetu Stanowego w Iowa, który udostępnił nam licencję. W Polsce Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji spełniając standardy jakości poziomu II – „Dobra praktyka” zgodnie z kryteriami przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Program jest wyjątkową propozycją wśród programów profilaktycznych ponieważ przeznaczony jest do rodziców i dzieci jednocześnie. Rodziców uczy konsekwencji w wychowaniu, stawiania granic i okazywania uczuć. W młodzieży kształtuje umiejętność formułowania i osiągania celów, radzenia sobie ze stresem i presją rówieśniczą, komunikacji z rodzinami.

22 maja  w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie odbyły się warsztaty dla młodzieży na temat molestowania seksualnego i pedofilii. Spotkanie prowadziła Justyna Adamczyk - wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w  Piasecznie zaproszona przez organizatorów: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie. W warsztatach  uczestniczyło ok. 100 uczniów klas szóstych.

9 czerwca - VI Festyn „Urodziny u Rodziny”. W tym roku gościliśmy w gminie Brochów na zaproszenie Wójta Andrzeja Fijołka. Zgodnie z zapowiedzią  festyn obfitował w konkursy, gry i zabawy dla całych rodzin. Wręczyliśmy nagrody zwycięzcom w naszych konkursach: „ Moja rodzina – drzewo genealogiczne” oraz „ A w moich albumie rodzinnym”.  Licznie przybyli wystawcy ze swoimi wyrobami, rękodziełem i zabawkami dla dzieci. Największą atrakcją  okazała się rodzinna przejażdżka wozem zaprzężonym w dwa piękne kucyki .  Dzieci chętnie korzystały z dmuchanej zjeżdżalni i karuzeli.

27 czerwca - szkolenie dla kobiet którego celem było pogłębienie wiedzy, podniesienie kompetencji i ukształtowanie umiejętności  w dziedzinie gospodarowania finansami osobistymi, w zakresie rozsądnego korzystania z pożyczek i kredytów bankowych, zarządzania budżetem domowym oraz planowania przyszłości finansowej – w tym również zabezpieczania się przed ryzykowanymi decyzjami finansowymi i ich skutkami. Szkolenie prowadziła  Katarzyna Tarnowska z Fundacji Centrum Praw Kobiet.

2 lipca - odbyło się  otwarcie hostelu prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie. Na uroczystość  zaproszeni zostali Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś, Wicestarosta Janusz Ciura, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Żądło, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sławomir Szadkowski, przedstawiciele Policji Agnieszka Skórzyńska i Paweł Rynkiewicz oraz przedstawiciele Wydziału Promocji, Kultury, Sportu  i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.