2012


23 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyło się spotkanie przedstawicielek Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al – Anon z regionu warszawskiego z przedstawicielami powiatowych instytucji min. Poradni Leczenia Uzależnień, Policji, Sądu, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PCPR. Podczas spotkania prelegentki opowiedziały czym jest Al–Anon. Jest to światowa organizacja, realizująca program zdrowienia dla rodzin i przyjaciół alkoholików, bez względu na to, czy alkoholik szuka pomocy dla siebie czy nie. Członkowie Al-Anon wspierają się wzajemnie przez wymianę doświadczenia, siły i nadziei. Grupy Rodzinne Al-Anon są wspólnotą anonimową, bezpłatną (jedynym warunkiem uczestnictwa jest to czy wśród bliskich lub znajomych jest ktoś nadmiernie pijący alkohol), otwartą dla ludzi wszystkich wyznań, ras i poglądów politycznych. Utrzymuje się z dobrowolnych datków uczestników mityngów i nie przyjmują pomocy materialnej z zewnątrz. Taka grupa działa także w Sochaczewie, mityngi Al-Anon odbywają się w poniedziałki w godz. 17.00-19.00 w MOK w Boryszewie. Podczas poniedziałkowych spotkań uczestnicy poznają fakty o alkoholizmie jako chorobie i jego wpływie na życie fizyczne i emocjonalne, wspierają się wzajemnie, uczą akceptacji, uczą się stosować Program 12 Kroków w myśl jednego z haseł : „Słuchaj i ucz się. Od wszystkich, których spotkamy, możemy nauczyć się czegoś wartościowego”.
Z ramienia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w spotkaniu uczestniczyła kierownik POIK Anna Krukowska oraz Katarzyna Matusiak – mediator.

Luty – w Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na spotkania grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Zapewniamy - bezpieczne miejsce i anonimowość – możliwość uczenia się od innych - w miarę potrzeb fachową pomoc. Spotkania odbywać się będą w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 1600 do 1800 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Sochaczewie przy ul. Ziemowita 8/10
Telefon kontaktowy 46 862 12 17
Udział w zajęciach jest bezpłatny!
Jednocześnie zapraszamy na konsultacje indywidualne
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 08.00 do 13.00 oraz w każdą środę od 08.00 do 13.00

1 marca 2012 r. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego do udziału w V konkursie plastyczno literackim. Hasło tegorocznego konkursu to: „Internet – mój przyjaciel czy wróg?”.W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe.
Celem konkursu jest promocja bezpiecznego korzystania z Internetu. Chcielibyśmy, aby odkrywanie cyfrowego świata wiązało się ze świadomością korzyści ale także zagrożeń jakie niesie ze sobą to medium. Tworzenie pracy konkursowej pozwoli na próbę odpowiedzi na następujące pytania:
1. co nam może zagrażać w sieci?
2.Co to jest cyberprzemoc?
3.Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie?
4.Gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia?
Zadaniem uczestników jest przedstawienie swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z Internetu, refleksji na temat bezpieczeństwa w sieci.
Forma jest dowolna, może to być praca plastyczna (instalacja, komiks, kolaż, prezentacja multimedialna, fotografia i inne) lub praca literacka (np.: opowiadanie, wiersz, piosenka, bajka, fragment pamiętnika). Prace mogą być wykonane indywidualnie bądź grupowo, szczególnie cenne będą prace rodzinne.
Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i refleksjami związanymi z wszechobecnością Internetu w naszym życiu.
Na wykonanie zdania konkursowego czekamy do 31 maja 2012 roku.

14 marca 2012 r. – uroczysta gala przekazania wózków inwalidzkich za nakrętki. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, włączył się intensywnie w akcję NAKRĘTKA organizowaną przez Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek.
Do naszego Ośrodka nakrętki dostarczają dzieci i młodzież z następujących placówek: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, Przedszkole w Teresinie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim, Szkolny Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.
W dniu 14.03.2012 uczniowie z wyzej wymienionych szkół z kierownikiem POIK Panią Anną Krukowską wzięli udział w uroczystej gali przekazania 3 wózków inwalidzkich elektrycznych za uzbierane nakretki. Pomimo nieszczęścia jakim dotknięte są osoby, które otrzymały wózki ze wzruszeniem obserwowaliśmy radość jaką okazali na widok sprzętu który poprawi Im jakość życia.
Kwiecień 2012 r. – rozpoczyna się Kampania informacyjna Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach metodami nieawersyjnymi.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej planuje cykl warsztatów mających na celu propagowanie nieawersyjnych metod wychowawczych w stosunku do dzieci oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci.
Kampanię prowadzić będziemy dwutorowo począwszy od 27 kwietnia 2012 r. – w każdy piątek zapraszamy na III edycję warsztatów dla rodziców „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Informacja na stronie www.poik.esochaczew.pl


26 kwietnia - odbyły się pierwsze z cyklu planowanych przez POIK warsztatów związanych z problematyką dotyczącą nieawersyjnych metod wychowawczych w stosunku do dzieci.
Po powitaniu przez Annę Krukowską po. kierownika Ośrodka przybyłych uczestników, prelegentka pani Joanna Pakieła rozpoczęła teoretyczną część warsztatów. Uczestnicy otrzymali garść najistotniejszych informacji na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Najwięcej zainteresowania wzbudziły omawiane przypadki osób z autyzmem lub Zespołem Aspergera , z którymi prowadząca spotyka się w swojej codziennej pracy. Pani Joanna Pakieła z wykształcenia jest tyflopedagogiem, pracuje z osobami niewidzącymi, które dotknięte są również autyzmem. Wykład wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Po części teoretycznej odbyła się praktyczna część warsztatów. Uczestnicy mogli poczuć jak trudno jest funkcjonować osobom z zaburzeniami autystycznymi w naszym zdawałoby się zwyczajnym świecie. Uczestnicy jeszcze po spotkaniu długo rozmawiali z prowadzącą, zadawali pytania lub dzielili się swoimi doświadczeniami.W warsztatach uczestniczyło ok. 50 osób – studenci, pracownicy MOPS, opiekunowie z przedszkoli i żłobków, nauczyciele, pedagodzy oraz rodzice dzieci z omawianą jednostką chorobową.Wysoka frekwencja, może świadczyć o dużym zainteresowaniu poruszoną problematyką.

27 kwietnia 2012 r. – rusza III edycja warsztatów: „Zamiast klapsa. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice.” w ramach Programu Fundacji Dzieci Niczyje „Dobry Rodzic – Dobry Start”
Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy – rodzice:
• Będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb
• Będą lepiej rozpoznawać motywy swoich działań
• Zdobędą umiejętność rozpoznawania i kontroli swoich emocji
• Poszerzą swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci bez przemocy
• Poznają i będą mieli możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań
Warsztat trwa 12 godzin, podzielonych na 6 spotkań.
Spotykamy się raz w tygodniu po 2 godziny (od 17.00 do 19.00)
Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2012 r. w siedzibie POIK
(ul. Ziemowita 8/10 Sochaczew)
14 czerwca 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Boryszewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w V konkursie plastyczno-literackim pod hasłem „Internet – mój przyjaciel czy wróg”. Z roku na rok w naszym konkursie bierze udział coraz więcej uczestników, a prezentowane prace są coraz ciekawsze. W tym roku oprócz prac plastycznych i literackich pojawiła się nowa kategoria: prezentacja multimedialna. Dzieci i młodzież jak zwykle zaskoczyli jury swoją kreatywnością, pomysłami i starannością wykonania prac. Najmłodsi uczestnicy – trzylatki z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola pokazali nam jak wysoki jest ich poziom wiedzy na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, za co z resztą zostali jednomyślnie nagrodzeni przez jury. Oprócz Tęczowego Przedszkola w naszym konkursie wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola im. M. Montessori w Sochaczewie, uczniowie ze Szkół Podstawowych: w Budkach Piaseckich, w Młodzieszynie, w Kątach, w Nowej Suchej, im. M. Konopnickiej w Sochaczewie, im. B. Krzywoustego w Sochaczewie, im. J. Korczaka w Sochaczewie, młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie, z Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, z gimnazjum w Kątach, z Gimnazjum w Lasocinie, Gimnazjum im. F. Chopina w Sochaczewie, z Zespołu Szkół w Erminowie, z Zespołu Szkół w Wyczółkach, z Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, z ZSCKU „Osiemdziesiątka” w Sochaczewie, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej „Caritas” przy parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

29 czerwca 2012 r. odbył się V Festyn Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Urodziny u Rodziny”. Nasze piąte urodziny tym razem świętowaliśmy w Gminie Iłów biesiadując u dwóch apostołów w Giżycach przy okazji odpustu w Parafii pw. Św Apostołów Piotra i Pawła . Impreza jak zawsze udała się znakomicie. Pogoda dopisała, artyści występujący na scenie byli wspaniali. Swoje programy artystyczne zaprezentowali: uczniowie ze Szkoły w Erminowie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie, studentki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tancerze ze Szkoły Tańca „Pasjonat” oraz młodzi sportowcy z UKS „Siódemka”. Podczas pikniku odbywały się mecze piłki siatkowej, konkurencje sportowe i rodzinne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla dzieci przygotowaliśmy jak zwykle rebusy i kolorowanki, nasze niestrudzone wolontariuszki przez całe popołudnie malowały twarze maluchom. Odbył się bardzo trudny Quiz rodzinny z atrakcyjnymi nagrodami. Zwieńczeniem festynu było bardzo oczekiwane przedstawienie pt.: „Złota kaczka” w wykonaniu członków Rady Parafialnej, okazało się, że drzemią w tych zacnych osobach talenty aktorskie, publiczność była zachwycona.
Ze względu na to, że z pomocy specjalistów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie korzystają mieszkańcy całego powiatu sochaczewskiego w organizację festynu włączyły się wszystkie gminy: Gmina Sochaczew, Gmina Nowa Sucha, Gmina Iłów, Gmina Młodzieszyn, Gmina Rybno, Gmina Teresin jak również Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Starosta Sochaczewski i Wójtowie Gmin ufundowali nagrody w Quizie rodzinnym, konkurencjach sportowych i konkurencjach rodzinnych oraz zakupili upominki dla dzieci występujących na scenie. Nasz festyn wspomogli również: Firma Mars, Verona, Hurtownia Carmen, Hurtownia Zabawek „Gumiś”, Hurtownia Zabawek „Radnar”, Firma Jutex, Kwiaciarnia pani Haliny Kacprzak, Klub Motorowy „Szarak”.

25 października odbyło się już drugie spotkanie warsztatowe zorganizowane przez POIK przy współpracy z Starostwem Powiatowym i PCPR, poświęcone zagadnieniu autyzmu i zespołowi Aspergera. Tematem przewodnim zajęć warsztatowych był
„ Autyzm – planowanie zajęć a trudne zachowania . Strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach.”29 listopada w sali konferencyjnej Starostwa spotkali się psycholodzy i pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic środowiskowych, rodzice oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, aby razem rozmawiać o przemocy rówieśniczej. Organizatorem spotkania był Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Spotkanie poprowadziła pani Justyna Adamczyk na co dzień pracująca jako wychowawca grupy dziewcząt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym w Piasecznie.Prelegentka przedstawiła metody pracy z osobami doświadczającymi przemocy jak również ze sprawcami przemocy rówieśniczej,omówiła jakiej pomocy mogą oczekiwać od szkoły rodzice dzieci będących ofiarami przemocy, opowiedziała o przyczynach i formach przemocy rówieśniczej.