2011


20 stycznia - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie wziął udziałw spotkaniu Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci : „ Lekarz i jego rola w ochronie dzieci przed przemocą”. W spotkaniu uczestniczyli lekarze praktycy i badacze, którzy przedstawili dwa istotne elementy swoich działań: syndrom dziecka potrząsanego – jak mówić rodzicom o tym problemie i dlaczego nie wolno go lekceważyć, a także o procedurze Niebieskiej Karty dla ochrony zdrowia.

od 21 do 25 lutego- że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie trwały dyżury specjalistów: psychologa, pedagogów, mediatorów, prawnika, pracownika socjalnego, funkcjonariuszy Policji, kuratorów sądowych.

18 lutego Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie gościł przedstawicielki PCPR w Busku Zdroju: Monikę Maj i Annę Rogowską. Obie panie są psychologami Zespołu Interwencji Kryzysowej, który działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, których jest coraz więcej, coraz trudniejsze przypadki, a czas pracy w tej placówce jest ograniczony, jak również liczba osób interweniujących jest niewystarczająca. Panie odwiedziły właśnie nasz Ośrodek nieprzypadkowo, okazuje się bowiem, że Busko-Zdrój to trochę bliźniacze miasto, ma porównywalną liczbę mieszkańców, jest stolicą powiatu, który podobnie do sochaczewskiego obejmuje osiem gmin, dlatego uznano, że przy tworzeniu OIK można wzorować się na naszych doświadczeniach. Podczas wizyty panie zapoznały się z dokumentacją dotyczącą utworzenia Ośrodka, statutem, regulaminem organizacyjnym, a także dokumentacją wewnętrzną POIK.

22 lutego post. Joanna Podlaska z KPP w Sochaczewie wraz z psychologiem Martą Jakubowską z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie były gośćmi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Celem wizyty było przeprowadzenie prelekcji dla wychowanek na temat gwałtu. Podczas wspólnej rozmowy wraz z wychowankami przedstawiono problem
z perspektywy prawnej jak i wpływu gwałtu na psychikę ofiary.

6 czerwca w ramach realizacji społecznego programu 'SZKOŁA BEZ PRZEMOCY' pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie odbyło się podsumowanie całorocznej pracy szkoły w zakresie profilaktyki wobec przemocy. Im więcej się mówi o przemocy, tym bardziej uczniowie potrafią się jej przeciwstawiać.
O przemocy trzeba mówić, bo cisza w tym temacie jest przyzwoleniem na przemoc.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie uczestniczył w tym ważnym dla szkoły dniu. Stoisko z materiałami informacyjnymi dla uczniów cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych.

3 czerwca w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się seminarium „Sztuka pomagania ofiarom handlu ludźmi” .
Tematyką przewodnią seminarium było przybliżenie profesjonalistom pracującym w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach interwencji kryzysowej jak rozpoznać ofiarę handlu ludźmi, jakiej pomocy jej udzielić – sposoby i formy pomocy ofiarom handlu ludźmi. Przedstawicielem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie podczas ww. seminarium była Katarzyna Matusiak – interwent pedagog / mediator.

braliśmy czynny udział w Festynie Integracyjnym w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.
W tym roku Festyn Integracyjny po raz pierwszy odbywał się w nowej siedzibie, zaproszeni uczniowie z innych szkół zazdrościli troszkę gospodarzom takiej wspaniałej szkoły.
Interwenci Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej tradycyjnie w swoim żółtym namiocie rozdawali ulotki i materiały informacyjne, udzielali porad dla rodziców , ale jak zwykle największym hitem było malowanie twarzy przez naszą wolontariuszkę, której pomagali wolontariusze z Erminowa.

uczestniczyliśmy w IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI I PROFILAKTYKI KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI ZORGANIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU ,, Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje. Podczas sesji plenarnej wręczono nagrodę im. Aliny Margolis- Edelman za pracę na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

28 sierpnia - z okazji czwartej rocznicy powstania POIK odbył się IV Festyn „Urodziny u Rodziny” .W tym roku świętowaliśmy w samym sercu powiatu – w Sochaczewie na Placu Kościuszki gdzie gościł nas Burmistrz Miasta Sochaczewa - Piotr Osiecki.

wrzesień - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie serdecznie zaprosił wszystkich mieszkańców naszego powiatu do udziału w IV Konkursie Plastyczno - Literackim
„Moje spotkanie z wolontariatem”Celem konkursu jest przybliżenie idei wolontariatu, pokazanie kim jest wolontariusz, dlaczego warto pracować na rzecz innych, co zyskujemy pomagając nie oczekując w zamian zapłaty?

09 września na stadionie Orkana Sochaczew odbyły się XVIII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych, którego głównym organizatorem jest stowarzyszenie sportowo-rehabilitacyjene „Jutrzenka”. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej chcąc przybliżyć osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom ofertę pomocową, również był obecny podczas zawodów. Przy stoisku, które zajmowaliśmy można było dowiedzieć się o formach naszej pomocy bądź bezpośrednio skorzystać z konsultacji psychologa lub pracownika socjalnego.

26-28 września w Warszawie odbyło się szkolenie „Wsparcie Ofiar Handlu Ludźmi”, organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w którym uczestniczył interwent Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie psycholog Rafał Gątarek. Szkolenie miało na celu przygotowanie służb do pracy z ofiarami handlu ludźmi.

20 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji.
W tym dniu Sądzie Rejonowym w Sochaczewie na I piętrze dyżurowali przedstawicieleSądu Rejonowego w Sochaczewie oraz mediatorzy z Listy Mediatorów Sądu Okręgowego w Płocku: Joanna Kudarewko - Członka Polskiego Centrum Mediacji i Kierownika Filii Polskiego Centrum Mediacji w Iłowie oraz Katarzyna Matusiak – pracownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

24-25września odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, organizowana w PKiN w Warszawie. W tym największym i najbardziej oczekiwanych wydarzeniu 2011 roku związanym z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem krzywdzenia najmłodszych uczestniczy przedstawiciel Sochaczewa – Emilia Wardęga, interwent Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Zarząd Powiatu powołał Zespół Koordynujący Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, do którego zadań należy opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uwzględniającego potrzeby mieszkańców naszego powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej, jak również dostosowanie do nich działalności różnych form wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej. W pracach Zespołu Koordynującego będzie również uczestniczyć Sylwia Kowalczyk – interwent-psycholog Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

8 listopada – POIK uczestniczył w konferencji, która odbyła się w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Tematem spotkania było „Od Województwa do Powiatów – opracowywanie, wdrażanie i realizowanie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

14 listopada POIK uczestniczył w konferencji „Razem – Wobec Przemocy w Rodzinie” w Mazowiecki Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

24 listopada interwenci Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym działalności Zespołów Interdyscyplinarnych oraz procedury ,,Niebieskie Karty" w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów, które weszło w życie 13 września 2011 r. Szkolenie przeprowadził Krzysztof Malec – socjolog, wieloletni interwent, dyrektor administracyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.