2010

styczeń 2010 - Wydany został Informator o Pomocy Psychologicznej. Nasza publikacja w nakładzie 1000 egzemplarzy powstała we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie przy dużym wsparciu finansowym sochaczewskich, prywatnych gabinetów psychologicznych. Broszura zawiera wszystkie prace konkursowe oraz jest cennym źródłem informacji na temat form pomocy psychologicznej dostępnych w powiecie sochaczewskim.

26 stycznia 2010r. - Na zaproszenie Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie szkołę odwiedzili przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Naszym zadaniem było przygotowanie stoiska dla rodziców uczestniczących w zebraniu szkolnym. Rodzice mogli skorzystać z bezpłatnych ulotek na temat stresu, narkotyków i przemocy.

18 lutego 2010r. - W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyła się rekrutacja kandydatów na dawców szpiku kostnego. Pobierana została krew do wstępnego badania, które potwierdzi, czy dana osoba może zostać zarejestrowana w prowadzonym przez Fundację rejestrze kandydatów na dawców ALF-PL3. W Sochaczewie zarejestrowały się 134 osoby w tym 27 w POIK-u.

19 lutego 2010r. - Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podczas spotkania Krzysztof Malec – socjolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie wygłosił wykład na temat: Konflikty rodzinne i małżeńskie – teoria i praktyka.

20 lutego 2010 - Interwenci POIK wzięli udział w konkursie „Cały Powiat Słucha Chopina”, który miał miejsce w sobotnie w hotelu Chopin w Sochaczewie. Było nam niezmiernie miło wystąpić w gronie drużyn konkursowych.

20-21 lutego 2010 - W siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie odbyło się szkolenie dla interwentów POIK. Przeprowadził je Krzysztof Malec, wieloletni interwent i współorganizator pierwszego w Polsce ośrodka Interwencji kryzysowej w Krakowie, a obecnie kierownik d.s. administracyjnych oraz wykładowca zajęć z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

25 lutego 2010 - Odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Tematem poruszany podczas spotkania brzmiał: „Taktyki używane przez sprawców przemocy”.

12 marca 2010 -W Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja „Przemoc w pomocy” z cyklu „ Jak pomagać nie upokarzając?”, w której brała udział Katarzyna Matusiak - interwent naszego Ośrodka.

18 marca 2010 - W siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, odbyło się spotkanie Grupy Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Tematem spotkania było współuzależnienie.

24 marca 2010 - W Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Gromada w Warszawie miała miejsce konferencja „System mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska”. W konferencji udział wzięła Katarzyna Matusiak.

22 kwietnia 2010 - O godzinie 17.00, w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, odbyło się spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Kolejny raz poruszyliśmy temat współuzależnienia.

10 maja 2010 - POIK rozpoczyna dyżury psychologa Marty Jakubowskiej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Konsultacje są udzielane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 11:00 - 13:00.

13 maja 2010 - Ogłaszamy III Konkurs Plastyczno-Literacki POIK. Tegoroczne hasło konkursowe to: „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”.

14 maja 2010 - W Sejmie RP odbyła się Konferencja „Najmłodsi Obywatele RP – opieka – edukacja – wychowanie”. W konferencji uczestniczyła Emilia Wardęga.

25 maja 2010 - O godzinie 17.00 rozpoczęło się pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów dla rodziców „Bez klapsa? – Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Miało ono charakter informacyjno – organizacyjny. Warsztaty prowadzą Marta Jakubowska i Emilia Wardęga.

27 maja 2010 - Odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania omówione zostały bieżące problemy uczestników grupy, jak również zrealizowaliśmy kolejny temat edukacyjny.

31 maja 2010 - w Warszawie odbyła się austriacko-polska dyskusja panelowa na temat „ PRZEMOC W RODZINIE”. W dyskusji uczestniczyły: interwent Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie Katarzyna Matusiak oraz prezes Stowarzyszenia Przystanek Pomoc Monika Radwańska-Komosa.

7 czerwca 2010 - W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie (Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina i Gimnazjum Powiatowe im. F. Chopina) odbyły się obchody Dnia bez Przemocy. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej był jednym z zaproszonych gości. Interwenci POIK – pedagog Piotr Wiśniewski i psycholog Marta Jakubowska dyżurowali przy stoisku z materiałami informacyjnymi, zainteresowani uczniowie mieli możliwość skorzystania z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych.

8 czerwca 2010 - Odbyły się już po raz trzeci warsztaty dla rodziców. Tym razem tematem zajęć były uczucia. Wspólnie szukałyśmy odpowiedzi na pytania: Czy istnieje podział na dobre i złe uczucia? Jak poznawać rodzaj przeżywanych emocji u siebie? W trakcie ćwiczeń warsztatowych starałyśmy się wprawiać w rozpoznawaniu uczuć u innych.

11 czerwca 2010 - uczestniczyliśmy w III Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”.Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Edward Melhuis z Instytutu Nauki o Dziecku i Rodzinie w Londynie. Podczas wystąpienia zaprezentował brytyjski program rządowy „SURE START”.

15 czerwca 2010 - Już po raz czwarty spotkałyśmy się we wtorkowe popołudnie na warsztatach dla rodziców. Tym razem zajęcia były kontynuacją poprzedniego spotkania dotyczącego uczuć. Celem zajęć było odnalezienie konstruktywnych metod radzenia sobie z silnymi emocjami.

17 czerwca 2010 - O godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania zrealizowaliśmy wspólnie z uczestnikami grupy kolejny temat edukacyjny: „Dzieci jako świadkowie przemocy w rodzinie”.

18-19 czerwca 2010 - W Warszawie odbył się II Kongres Kobiet „Kobiety dla Polski Polska dla Kobiet”. Podczas kongresu toczyło się wiele paneli plenarnych dotyczących sytuacji kobiet min. : „Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy”. W kongresie wzięła udział Ewa Kajetaniak.
.
22 czerwca 2010 - Już po raz piąty odbyło się wtorkowe spotkanie rodziców, na którym uczymy się jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice. Przeszłyśmy do III bloku tematycznego pt.: 'Zamiast klapsa'.

29 czerwca 2010 - Odbyło się ostatnie, szóste spotkanie rodziców z cyklu warsztatu 'Bez klapsa? Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.'. Ostatnie zajęcia dotyczyły pokazania różnicy pomiędzy karą a konsekwencją.

23 lipca 2010 - O godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania zrealizowaliśmy wspólnie z uczestnikami grupy kolejny temat edukacyjny oraz omówiliśmy bieżące problemy uczestników grupy.

26 sierpień 2010
- O godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania zrealizowaliśmy wspólnie z uczestnikami grupy kolejny temat edukacyjny: „Dzieci jako świadkowie przemocy w rodzinie” oraz omówiliśmy bieżące problemy uczestników grupy.

26 września 2010 – W niedziele 26 września spotkaliśmy się po raz trzeci na Powiatowym Festynie ,,Urodziny u Rodziny”. Tym razem gościła nas gmina Nowa Sucha, której gospodarzem jest wójt Czesław Chodakowski.

29 września 2010
- O godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania zrealizowaliśmy wspólnie z uczestnikami grupy kolejny temat edukacyjny: „Dzieci jako świadkowie przemocy w rodzinie” oraz omówiliśmy bieżące problemy uczestników grupy.

30 września 2010 - Rozstrzygnięcie konkursu „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi” , przeprowadzonego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

20 października 2010 - O godzinie 13.30 w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie , odbyło się wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu plastyczno - literackiego 'Wszyscy jesteśmy wyjątkowi'.

21 października 2010 - Ogłosiliśmy nabór na II edycję warsztatów dla rodziców pt.: 'Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.'

27 października 2010 - O godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania zrealizowaliśmy wspólnie z uczestnikami grupy kolejny temat edukacyjny oraz omówiliśmy bieżące problemy uczestników grupy.

4 listopada 2010 - Uczestniczyliśmy w konferencji RAZEM – WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE zorganizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Tematem przewodnim konferencji było w głównej mierze omówienie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. W konferencji wzięła udział Katarzyna Matusiak - interwent naszego Ośrodka.

10 listopada 2010 - Odbyło się szkolenie dotyczące zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie 1 sierpnia 2010 r. Współorganizatorem był Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

16 listopada 2010 - Rozpoczęliśmy II edycję warsztatów dla rodziców „Bez klapsa? Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.” Spotkanie będą odbywać się przez sześć kolejnych wtorków.

17 listopada 2010 - Odbyła się Ogólnopolska konferencja „Przemoc emocjonalna w sytuacjach związanych z rozpadem rodziny. Jak zadbać o dziecko i pomóc rodzicom?” zorganizowana przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. W konferencji wzięli udział interwenci naszego Ośrodka- Emilia Wardęga (pedagog) i Sylwia Kowalczyk (psycholog).

18- 19 listopada 2010 - Odbyły się warsztaty – towarzyszące konferencji KOPD – poświecone tematyce: diagnozowania rodziny w konflikcie około rozwodowym oraz celom i metodom pracy grupy psychoedukacyjno – wsparciowej dla rodziców będących w konflikcie około rozwodowym. W warsztatach wzięli udział interwenci naszego Ośrodka- Katarzyna Matusiak (mediator) i Marta Jakubowska (psycholog).

24 listopada 2010 - O godzinie 17.00 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania zrealizowaliśmy wspólnie z uczestnikami grupy kolejny temat edukacyjny oraz omówiliśmy bieżące problemy uczestników grupy.

24 listopada 2010 - W środę 24 listopada, przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie uczestniczyli w konferencji nt. Europejskiej kampanii w sprawie narkotyków „European Action of Drugs”.

6 i 9 grudnia 2010 - Odbyła się siódma kampania społeczna „Niebieski Tydzień” organizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, skierowana do osób, które stały się ofiarami przestępstw. W tym roku w ramach „Niebieskiego Tygodnia” Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie pełnili dyżury między innymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

7 grudnia 2010 - Odbyła się pierwszy raz w Polsce gala „Wyróżnienie Białej Wstążki” w Teatrze Kamienica w Warszawie. Przedmiotem konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.

14 grudnia 2010 - Odbyło się szóste, ostatnie już spotkanie rodziców w ramach warsztatów 'Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice'.

15 grudnia 2010 - Przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z wielką przyjemnością uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym „Kolędujmy wszyscy wraz” organizowanym już po raz szósty przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie. Ideą tych spotkań, w myśl staropolskiej tradycji jest wspólne śpiewanie kolęd przez zaproszonych gości .

15 grudnia 2010 - W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie odbyło się spotkanie wigilijne wolontariuszy POIK oraz członków Stowarzyszenia Przystanek Pomoc.

17 grudnia 2010 - O godzinie 16.30 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej. Podczas spotkania zrealizowaliśmy wspólnie z uczestnikami grupy kolejny temat edukacyjny oraz omówiliśmy bieżące problemy uczestników grupy.