2009

16 stycznia 2009 r. - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej włączył się w działania Koalicji na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, zainicjowanej przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start.

20 stycznia 2009 r. - Spotkanie "Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie" na temat metod stosowanych przez sprawców przemocy w celu osiągnięcia kontroli i zniewolenia ofiary

22 stycznia 2009 r. - Pani Monika Radwańska-Komosa, kierownik POIK w Sochaczewie, odwiedziła OIK w Krakowie - najdłużej działający w Polsce ośrodek interwencji kryzysowej. Na miejscu spotkała się z dyrektor Anną Stefańską-Such oraz kierownikiem ds. administracyjnych Krzysztofem Malcem, którzy opowiedzieli o początkach funkcjonowania Ośrodka oraz późniejszych doświadczeniach w jego pracy.

12 lutego 2009 r. - W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programu: „Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku”. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie – realizator programu, zaprosił przedstawicieli wszystkich współpracujących z nami instytucji.

14-15 lutego 2009 r. - W POIK odbyło się szkolenie pracowników ośrodka pt. "Interwencja kryzysowa. Teoria i praktyka" poprowadzone przez pana Krzysztofa Malca, wieloletniego interwenta kryzysowego, współzałożyciela i kierownika ds. administracyjnych krakowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

23-27 lutego 2009 r. - Obchody "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw". Osoby pokrzywdzone mogły korzystać z konsultacji takich specjalistów jak psycholog, pedagog, prawnik czy mediator – przedstawicieli Sądu Rejonowego, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Stowarzyszenia Przystanek Pomoc.

6 marca 2009 r. - Spotkanie "Grupy wsparcia dla osób doświadczających przmemocy"

25 marca 2009 r. - W Szkole Muzycznej w Sochaczewie o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta gala Młodzieżowego Konkursu dla Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" ,w którym jedną z laureatów została nasza aktywna wolontariuszka Marysia Sosnowska. Serdecznie Gratulujemy!

2 kwietnia 2009 r. - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej uczestniczył w II Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”.
Program Dobry Rodzic – Dobry Start ma na celu profilaktykę krzywdzenia najmłodszych dzieci (w wieku 0-3 lat) oraz wsparcie rodziców i wychowawców dzieci, tak by potrafili opiekować się i wychowywać swoje dzieci bez przemocy.

kwiecień 2009 r. - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej oddelegował psychologów na dyżury w gminach. Od kwietnia b.r. mieszkańcy gmin Iłów i Rybno i Brochów mogą spotkać się z psychologiem i porozmawiać o swoich problemach na miejscu.

8 maja 2009 r. - W siedzibie naszego Ośrodka odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczajacych przemocy w rodzinie .

13 maja 2009 r. - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego w wieku od 0 do 100 lat do udziału w konkursie ”Przyszła stonoga do psychologa…”.

5 czerwca 2009 r. Interwenci Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczyli
w szkolnej akcji „Dzień bez przemocy” zorganizowanej przez młodzież i grono pedagogiczne Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie. Przygotowaliśmy stoisko z materiałami informacyjnymi dotyczącymi form pomocy udzielanej przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także ulotkami i broszurami Fundacji „ Centrum Praw Kobiet” przeznaczonymi dla nastolatków zainteresowanych problemem przemocy.

4 czerwca 2009 r. - Na terenie Zespołu Szkół przy ul Ziemowita 3 w Sochaczewie odbył się Rodzinny Festyn Integracyjny. W imprezie uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz wielu zaproszonych gości. Interwenci Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zorganizowali kącik porad pedagogiczno-psychologicznych dla rodziców, a wolontariusze POIK malowali dzieciom „buziaki”.

5 czerwca 2009 r. - W siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Podczas spotkania omówione zostały fazy konfliktu, style reakcji na konflikt i formy rozwiązywania konfliktów.

23 czerwca 2009 r. - W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w odbyła się konferencja ,,Przemoc w rodzinie – nie zwlekaj, reaguj, pomagaj”, w której uczestniczyli konsultanci Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie pedagog Emilia Wardęga i psycholog Daniel Wróblewski oraz Monika Radwańska Komosa, kierownik POIK.

26 czerwca 2009 r. - Fundacja Dzieci Niczyje oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie zorganizowali spotkanie Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego na świetlicy ZSRCKU w Sochaczewie. Podczas spotkania odbyło się seminarium: „Dobry Rodzic – Dobry Start”, które poprowadziły trenerki z Fundacji Dzieci Niczyje - Marlena Trąbińska – Haduch, Aneta Kwaśny.

30 czerwca 2009 r. - W siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej "Przyszła stonoga do psychologa". Prace były oceniane przez przedstawicieli instytucji, w których świadczona jest pomoc psychologiczna, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

1 lipca 2009 r. - Zostało zawarte porozumienie w sprawie zasad udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi pomiędzy Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie reprezentowanym przez Kierownika Monikę Radwańską- Komosa a Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie reprezentowaną przez Komendanta Dariusza Sipaka.

24 sierpnia 2009 r. - W poniedziałek 24 sierpnia spotkaliśmy się po raz drugi na Powiatowym Festynie ,,Urodziny u Rodziny”. Tym razem gościła nas gmina Rybno, której gospodarzem jest wójt Grzegorz Kropiak. Nasz piknik towarzyszył uroczystościom odpustowym odbywającym się w miejscowej parafii z okazji święta Bartłomieja Apostoła. Był jeszcze jeden ważny powód do świętowania w Rybnie. Tego dnia miała miejsce uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom małżeńskim z terenu gminy.

20 września 2009r. - Podczas I Powiatowych Spotkań z Kulturą w Parku Garbolewskich odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Przyszła stonoga do psychologa”. Pogoda dopisała, a prace konkursowe prezentowane w naszym namiocie przyciągały widzów małych i dużych.

25 września 2009r. - W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy POIK uczestniczyli na seminarium dla ambasadorów kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” propaguje edukację dla rodziców i organizację lokalnej społeczności: „Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”

28 września 2009r. - W świetlicy Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego. Na zaproszenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przybyli przedstawiciele Policji, Sądu, OPS, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Leczenia Uzależnień, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Radę Powiatu w Sochaczewie reprezentował przewodniczący Andrzej Grabarek. Gościem specjalnym był Krzysztof Malec – socjolog, współorganizator pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

26-27 września 2009r. - W siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie odbyło się szkolenie dla interwentów POIK. Przeprowadził je Krzysztof Malec, wieloletni interwent i współorganizator pierwszego w Polsce Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, obecnie kierownik d.s. administracyjnych oraz wykładowca zajęć z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

26-27 października 2009r. - W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja w której uczestniczyli pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Sochaczewa. Tematem przewodnim konferencji organizowanej po raz szósty przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd m. st. Warszawy – Biuro Polityki Społecznej oraz Fundację Dzieci Niczyje była pomoc dzieciom, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania, a także ochrona dzieci ofiar/świadków uczestniczących w procedurach prawnych.

23-26 listopada 2009r. - Odbyła się szósta kampania społeczna „Niebieski Tydzień” organizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, skierowana do osób, które stały się ofiarami przestępstw. W tym roku w ramach „Niebieskiego Tygodnia” Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie pełnili dyżury między innymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

grudzień 2009r. - W tym roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował paczki we współpracy ze Stowarzyszeniem Przystanek Pomoc, przy dużym udziale wolontariuszy wspierających działania POIK. W ramach tegorocznej świątecznej interwencji udało się przygotować 115 paczek dla dzieci.

14 grudnia 2009r. - W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie odbyło się spotkanie wigilijne wolontariuszy POIK oraz członków Stowarzyszenia Przystanek Pomoc. Jednocześnie świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

16 grudnia 2009r. - Przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z wielką przyjemnością uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym „Kolędujmy wszyscy wraz” organizowanym już po raz piąty przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie. Ideą tych spotkań, w myśl staropolskiej tradycji jest wspólne śpiewanie kolęd przez zaproszonych gości .