2008


14 stycznia 2008 r. - Uruchamiamy E-mail Zaufania dla osób szukających pomocy przy zachowaniu anonimowości

1 lutego 2008 r. - Upływa termin składania prac w konkursie na logo Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie

13 lutego 2008 r. - Spotkanie jury oceniającego prace plastyczne w konkursie na logo POIK w składzie: Piotr Osiecki - wicestarosta, Sławomir Wodowski - prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie, Urszula Romelczyk z Komendy Powiatowej Policji, Sylwia Wittan z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Anna Syperek z Wydziały Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego, Elżbieta Rękawek z Domu Pomocy Społecznej

11 - 15 lutego 2008 r. - Zimowa Szkoła Charakteru dla dzieci i młodzieży - warsztaty ,,Jak być silnym i pewnym siebie" prowadzi Sylwestra Piechna, psycholog kliniczny

18 - 22 lutego 2008 r. - Zimowa Szkoła Charakteru dla dorosłych - ,,Warsztaty zachowań asertywnych i wyrażania siebie poprzez sztukę" prowadzą Ewa Kajetaniak, lokalna rzeczniczka praw kobiet oraz Daniel Wróblewski, psycholog

29 lutego 2008 r. - Ogłoszenie wyników konkursu na logo POIK

15 marca 2008 r.
- ,,Strachy" w Sochaczewie, spektakl przygotowany przez uczestniczki projektu ,,Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy" w reżyserii Dagny Ślepowrońskiej, Marty Depty i Katarzyny Markowskiej - Byczek

27 marca 2008 r. - Ewa Kajetaniak, lokalna rzeczniczka praw kobiet, bierze udział w konferencji podsumowującej projekt ,,Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy" w Bibliotece Narodowej w Warszawie

9 kwietnia 2008 r. - Specjaliści POIK spotykają się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. I Armii Krajowej w Giżycach. Tematyka zebrania dotyczy możliwości uzyskania pomocy przez dzieci, ich opiekunów oraz kadrę pedagogiczną w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie

11 kwietnia 2008 r. - Spotkanie ,,Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej". Podczas spotkania omówione zostały aktualne problemy w kontekście współuzależnienia

9 maja 2008 r. - W siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie odbyło się spotkanie ,,Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej". Spotkanie poświęcone zostało takim zagadnieniom jak: budowanie poczucia własnej wartości, obrona swoich praw, asertywne przyjmowanie ocen, reagowanie na krytykę i atak, wyrażanie uczuć negatywnych, przedstawianie własnych opinii i przekonań.

21 maja 2008 r. - Odwiedzili nas uczniowie klas przysposabiających do pracy z Zespołu Szkół przy ul. Ziemowita 3 w Sochaczewie wraz z nauczycielkami Jadwigą Brzozowską, Dorotą Gonerą i Renatą Gomulińską. Wizyta ta była kontynuacją zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa szkolnego Sylwię Kowalczyk.

27 maja 2008 r. - W siedzibie POIK odbyło się spotkanie ,,Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej" na temat zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie, a w szczególności skutków doświadczania i bycia świadkiem przemocy w dzieciństwie. Poruszone zostały też zagadnienia, jak rozmawiać z dzieckiem ofiarą przemocy i w jaki sposób można dziecku pomóc.

1 czerwca 2008 r.
Minął rok od dnia, kiedy Rada Powiatu w Sochaczewie uchwaliła powołanie nowej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

18 czerwca 2008 r. - W siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie odbyło się spotkanie ,,Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej”. Spotkanie poświęcone było sytuacji dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

21-22 czerwca 2008 r. - Odbyły się "Warsztaty psychologicznej i fizycznej obrony osobistej kobiet" na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita 3 w Sochaczewie. Uczestniczyło w nich 15 pań w różnym wieku, każda z innym bagażem doświadczeń, ale wszystkie gotowe na nowe wyzwanie

1 lipca 2008 r. - W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie o godzinie 16.30 odbyło się pierwsze spotkanie grupy wolontariuszy, prowadzone przez Monikę Radwańską Komosę – kierownika Ośrodka. Na zebraniu byli obecni także mediator Anna Gruszecka oraz psycholog Daniel Wróblewski.

10 lipca 2008 r. - W siedzibie POIK odbyło się spotkanie "Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej". Tematem był ,,Zespół zaburzeń stresu pourazowego i proces wiktymizacji”.

17 lipca 2008 r. - Po raz drugi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ramach Szkoły Charakteru przeprowadziliśmy dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego nieodpłatne zajęcia doskonalące charakter.

17-18 lipca 2008 r. - Pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie wzięli udział w szkoleniu ,,Program edukacyjny adresowany do służb publicznych w dziedzinie podejmowania interwencji wobec osób nietrzeźwych” przeprowadzonym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

31 sierpnia 2008 r. - W ostatnie, przepiękne i słoneczne, sierpniowe popołudnie spotkaliśmy się na stadionie GOSiR w Teresinie podczas pierwszego festynu Urodziny u Rodziny, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urząd Gminy w Teresinie oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

29 września 2008 r. - w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji, które będą współpracowały z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie w zakresie realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego, min. przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, policji, sądu i organizacji pozarządowych zajmujących się problemami uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10 października 2008 r. - W POIK odbyło się spotkanie ,,Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej”. Podczas spotkania omówione zostały kryteria rozpoznawania zespołu zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) oraz jego wpływ na funkcjonowanie osób dorosłych i dzieci.

28-29 października 2008 r. - W ramach kampanii społecznej "Niebieski Tydzień" prowadzonej przez Mazowiecką Policję wraz z lokalnymi samorządami policjanci komendy Policji Powiatowej w Sochaczewie wraz z konsultanami POIK udzielali bezpłatnych porad w sprawach przemocy domowej oraz innych przestępstw

2 października 2008 r. - Do Sochaczewa przyjechali goście ze Zgierza: pan Jacek Socha – starosta zgierski, pani Sylwia Kalista – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz pan Tomasz Jędrzejczak – członek zarządu powiatu zgierskiego. Celem tej niecodziennej wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie

6 listopada 2008 r. - W POIk odbyło się spotkanie wolontariuszy z kierownikiem Ośrodka panią Moniką Radwańską – Komosa. Na spotkaniu zostały poruszone tematy organizacyjne, tzn. obowiązki wolontariuszy i pomysły na przedsięwzięcia.

16 listopada 2008 r. - W Ostoi św. Dominika przy parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie pełnili dyżury konsultanci Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Pedagog, psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny pomagali rozwiązywać problemy rodzinne, wychowawcze i małżeńskie.

18 listopada 2008 r. - W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyło się szkolenie „Prewencja handlu ludźmi” zorganizowane przez Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu ,,La Strada”

5 grudnia 2008 r. - Dzień wolontariusza. W POIK w Sochaczewie spotkali się wolontariusze działający na rzecz Ośrodka i jego podopiecznych.

10 grudnia 2008 r. - W Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyło się kolejne spotkanie "Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy". Tym razem na temat strategii powstrzymywania przemocy

-12 grudnia 2008 r. - W siedzibie POIK odbyła się świąteczna zbiórka zabawek, ubranek, maskotek, słodyczy, książek oraz przedmiotów, które mogłyby posłużyć jako prezenty dla dzieci z potrzebujących rodzin, zainicjowana przez naszą wolontariuszkę Marysię Sosnowską. Z zebranych darów udało się przygotować świąteczne paczki dla 52 dzieci z piętnastu najbardziej potrzebujących rodzin korzystających z pomocy naszych specjalistów.