2007

31 maja 2007 r. – Uchwała Rady Powiatu Sochaczewskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu statutu

1 czerwca 2007 r. –powstanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie

14 czerwca 2007 r. –Uchwała Zarządu Powiatu w Sochaczewie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie

19 lipca 2007 r. –Kierownikiem Ośrodka zostaje Monika Radwańska-Komosa, powołana przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Podpisanie porozumienia z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w sprawie hostelu.

sierpień 2007r. – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie ma już NIP, regon, konto bankowe i zaczyna działać.
W ramach poradnictwa rodzinnego przyjmują psycholog, pedagog i prawnik.

wrzesień 2007 r. –Poszerzamy zakres pomocy specjalistów.
Oprócz psychologa, pedagoga i prawnika w Ośrodku przyjmują także: pedagog d.s. niepełnosprawnych, pracownik socjalny, konsultant d.s. uzależnień i sprawców przemocy, Rzecznik Praw Kobiet.

październik 2007 r. - Uruchamiamy Telefon Zaufania dla osób szukajcych pomocy przy zachowaniu anonimowości

9 października 2007 r. –Spotkanie z Policją na temat współpracy

10 października 2007 r. –Rusza strona internetowa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

11 października 2007 r. – Udostępniamy ,,Niebieski pokój” na potrzeby przesłuchań małoletnich dzieci będących ofiarami lub świadkami przestępstw.

11 października 2007 r. – Ogłaszamy Konkurs na logo POIK

23 października 2007 r. –Rusza ,,Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy’’

25 października 2007 r. -,,Poznaj swoje prawa” otwarte spotkanie dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego z prawnikami Fundacji Centrum Praw Kobiet

28 listopada 2007 r. – Spotkanie informacyjne dotyczące zakresu działalności POIK-u dla sochaczewskich Kuratorów Zawodowych i Społecznych

18 grudnia 2007 r.- Uruchamiamy Telefon Interwencyjny, pod który można dzwonić poza godzinami pracy POIK (od 19:00 do 8:00) oraz w soboty, niedziele i święta (całodobowo)